Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ...

Đối với giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, thực thi cam kết của Việt Nam sau COP21 giảm 8% khí nhà kính, có những chính sách và biện pháp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo để giảm phát thải khí nhà kính.

Nói chuyện ngay

Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM ...

– Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường là cơ sở để Công ty biết rõ về hiện trạng chất lượng môi trường của mình từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt các Tiêu chuẩn môi trường theo quy định.

Nói chuyện ngay

Thành công và bất cập trong công tác bảo vệ môi trường tại ...

Trong chuyên mục Khoa học- Môi trường hôm nay, mời các bạn theo dõi đánh giá của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường ...

Nói chuyện ngay

Trung tâm văn hóa Quận 9 - Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm ...

- Đối với chính quyền các cấp, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường. Có các hình thức xử phạt đủ sức răn đe những hành vi gây tác động xấu đến môi trường.

Nói chuyện ngay

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường | Công ty môi ...

Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Nói chuyện ngay

Các giải pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - Tạp Chí ...

Điểm qua các biện pháp và sáng kiến nhằm khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển của một số quốc gia có biển, chúng ta có thể thấy rằng xu hướng chung của các nước tập trung vào một số nội dung chính sau:

Nói chuyện ngay

QUY TRÌNH THỦ TỤC LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐMT

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là cơ sở để doanh nghiệp biết rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường của mình từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt các Tiêu chuẩn môi trường theo quy định.

Nói chuyện ngay

công tác quản lý môi trường khai thác than – congnghiepxanh

Chúng tôi cho rằng quản lý môi trường trong hoạt động khai thác than có thể hiểu đó là việc chủ thể quản lý sử dụng các biện pháp tác động và điều chỉnh hoạt động có ảnh hưởng đến các vấn đề môi trường trong quá trình khai thác than nhằm BVMT và các thành phần ...

Nói chuyện ngay

Phân tích các tác động đến môi trường của quá trình khai ...

(6.87 ) - Phân tích các tác động đến môi trường của quá trình khai thác, chế biến và sử dụng dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Nói chuyện ngay

Đề tài Các phương án giảm thiểu tác động môi trường - Tài ...

3. Các tác động môi trường hiện tại đòi hỏi phải đưa ra những biện pháp giảm thiểu với các mục tiêu sau: - Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí ở khu vực nghiền sàng đá và trên các tuyến giao thông mỏ.

Nói chuyện ngay

Nghệ An: Nhiều biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường ...

Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở chưa chấp hành đầy đủ các biện pháp giảm thiểu dẫn đến ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất tại một số khu vực, ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhân dân.

Nói chuyện ngay

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ - minhphuongcorp.com

Triển khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi PM10 và PM2.5 tại các nguồn thải chính tập trung vào các nguồn công nghiệp, năng lượng, giao thông và xây dựng.

Nói chuyện ngay

Tăng cường công tác quản lý môi trường trong hoạt động ...

Chúng tôi cho rằng quản lý môi trường trong hoạt động khai thác than có thể hiểu đó là việc chủ thể quản lý sử dụng các biện pháp tác động và điều chỉnh hoạt động có ảnh hưởng đến các vấn đề môi trường trong quá trình khai thác than nhằm BVMT và các thành phần ...

Nói chuyện ngay

Quy định về lập báo cáo giám sát môi trường theo thông tư ...

Thông qua báo cáo kết quả quan trắc, Doanh nghiệp báo cáo trực tiếp đến cơ quan quản lý nhằm theo dõi, đánh giá được những tác động của quá trình sản xuất, kinh doanh tại cơ sở đến môi trường và đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả.Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp nắm rõ và …

Nói chuyện ngay

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM tại Bà Rịa Vũng Tàu

Từ đó, đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. 1. Đối tượng cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nói chuyện ngay

Đồng bộ các giải pháp giảm thiểu “ô nhiễm trắng”

Tuy nhiên, những cố gắng và các giải pháp về giảm thiểu khả năng gây ô nhiễm vẫn cần những bước đi mang tính đột phá để tạo những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa để môi trường Đà Nẵng được bảo vệ, giữ gìn một cách bền vững.

Nói chuyện ngay

Trung tâm văn hóa Quận 9 - Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm ...

- Đối với chính quyền các cấp, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường. Có các hình thức xử phạt đủ sức răn đe những hành vi gây tác động xấu đến môi trường.

Nói chuyện ngay

Chính sách của ADB: Phá hủy đi trước, bảo tồn đi sau - Tạp ...

Nói cách khác, các dự án tác động môi trường có thể triển khai miễn là một số biện pháp bảo vệ “đền bù” được áp dụng cho các khu vực cần được bảo tồn còn lại, với trọng tâm là bảo vệ “dịch vụ hệ sinh thái”.

Nói chuyện ngay

Các giải pháp giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường? Các ...

Tại hội nghị “Triển khai đề án bảo vẹâ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai” diễn ra vào ngày 26/2/2008, có nhiều báo cáo về ô nhiễm môi trường của các tỉnh khiến người nghe… phải giật mình.

Nói chuyện ngay

Tăng cường công tác quản lý môi trường trong hoạt động ...

Chúng tôi cho rằng quản lý môi trường trong hoạt động khai thác than có thể hiểu đó là việc chủ thể quản lý sử dụng các biện pháp tác động và điều chỉnh hoạt động có ảnh hưởng đến các vấn đề môi trường trong quá trình khai thác than nhằm BVMT và các thành phần ...

Nói chuyện ngay

Tác động môi trường từ hoạt động của đập thủy điện - Môi ...

Xem xét các số liệu theo dõi nhằm kiểm tra độ chính xác của các dự báo đánh giá tác động môi trường và đánh giá hiệu quả của chương trình theo dõi, các thủ tục quản lý và các biện pháp làm nhẹ.

Nói chuyện ngay

Khai thác bauxite và ảnh hưởng môi trường: kinh nghiệm ở ...

Mục đích không những là giảm thiểu tác động xấu vào môi trường mà còn giảm giá thành đạt được hiệu quả kinh tế cao và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường nhôm.

Nói chuyện ngay

Giải pháp nào giúp doanh nghiệp bảo vệ môi trường và giảm ...

Mặc dù môi trường khai thác không phức tạp như ở các nhà máy luyện sắt hay đồng bởi ở đây đặc thù là tiếng ồn và khói bụi nhưng không vì thế mà việc này không được công ty chú trọng.

Nói chuyện ngay

Giảm thiểu tác động môi trường và phát thải trong sản xuất ...

Thực hiện các giải pháp giảm thiểu Để nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, ngành thép Việt Nam cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp nhận thức đầy đủ về bảo vệ môi trường đối với sự phát triển.

Nói chuyện ngay

Những thách thức và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn ...

Nguồn vốn đầu tư cho các hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm về bảo vệ môi trường.

Nói chuyện ngay

Đề án bảo vệ môi trường - hosomoitruong.vn

Đề án bảo vệ môi trường. Môi trường hiện nay đang bị ô nhiễm rất nghiêm trọng phần lớn là do tác động của chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất từ dự án của các doanh nghiệp đầu tư.

Nói chuyện ngay

Đề tài Các phương án giảm thiểu tác động môi trường - Tài ...

Đề tài Các phương án giảm thiểu tác động môi trường - Hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp luật về khoáng sản và môi trường bao gồm cả văn bản dưới luật. ...

Nói chuyện ngay

Các giải pháp giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường? Các ...

Tại hội nghị “Triển khai đề án bảo vẹâ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai” diễn ra vào ngày 26/2/2008, có nhiều báo cáo về ô nhiễm môi trường của các tỉnh khiến người nghe… phải giật mình.

Nói chuyện ngay

Khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường

Các doanh nghiệp đều sử dụng công nghệ khai thác hở, nhưng các khâu trong khai thác đang dần được hiện đại hóa, loại bỏ những khâu sử dụng nhiều sức người và áp dụng phương pháp nổ mìn tiên tiến để giảm thiểu tác động môi trường.

Nói chuyện ngay

Ô nhiễm môi trường không khí và biện pháp bảo vệ môi ...

Hướng dẫn về Ngăn ngừa và ô nhiễm môi trường không khí và biện pháp bảo vệ môi trường không khí nguyên tắc cơ bản của việc ngăn chặn tác động môi trường có ý nghĩa.

Nói chuyện ngay

Đánh giá tác động môi trường – Wikipedia tiếng Việt

Có sẵn các phương pháp đánh giá cụ thể và các ngành công nghiệp cụ thể như: ... năm 1994 (Đạo luật EP) đối với một số hoạt động khai thác mỏ và dầu khí. ... cụ lập kế hoạch để xác định, hiểu, đánh giá và giảm nhẹ tác động môi trường của một dự án, nếu ...

Nói chuyện ngay

Các Biện Pháp Giảm Thiểu Tác Động Môi Trường Tại Nhà Máy ...

Các Biện Pháp Giảm Thiểu Tác Động Môi Trường Tại Nhà Máy xi Măng Holcim Việt Nam 1.

Nói chuyện ngay

Đề án bảo vệ môi trường - hosomoitruong.vn

Đề án bảo vệ môi trường. Môi trường hiện nay đang bị ô nhiễm rất nghiêm trọng phần lớn là do tác động của chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất từ dự án của các doanh nghiệp đầu tư.

Nói chuyện ngay

Phân tích các tác động đến môi trường của quá trình khai ...

moi-truong-lon-nhat.aspx) 2.2. Dầu mỏ (petroleum) ... 2.2.6 Tác động môi trường trong quá trình khai thác, chế biến ... chế biến và sử dụng dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Nói chuyện ngay

Báo cáo ĐTM nhà máy điện mặt trời

Chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng và vận hành đã trình bày trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Nói chuyện ngay

Tăng cường công tác quản lý môi trường trong hoạt động ...

Chúng tôi cho rằng quản lý môi trường trong hoạt động khai thác than có thể hiểu đó là việc chủ thể quản lý sử dụng các biện pháp tác động và điều chỉnh hoạt động có ảnh hưởng đến các vấn đề môi trường trong quá trình khai thác than nhằm BVMT và các thành phần ...

Nói chuyện ngay

Đánh giá tác động môi trường khai thác mỏ đá - TaiLieu.VN

- Đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường và cải tạo môi trường cảnh quan khu mỏ sau khi kết thúc khai thác, đóng cửa mỏ. 2. Các căn cứ pháp lý để lập Báo cáo ĐTM: a.

Nói chuyện ngay